บุคลากร
อาจารย์ อัจฉรา ประดิษฐ์
ตำแหน่ง ประธานบริหารหลักสูตรปริญญาตรี
e-mail atchara@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 026495000 ext. 16304-5
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/cv0006.pdf

 

รองศาสตราจารย์ เกริก ยุ้นพันธ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
e-mail krirk@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 026495000 ext. 16304-5
ประวัติ http://www.milliontoymuseum.com/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพินทร ณ ถลาง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail rapind@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 026495000 ext. 16304-5
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/cv0001.pdf

 

อาจารย์ ดร. ธันยา พิทธยาพิทักษ์
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail gibbtanya@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16304
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/cv0003.pdf

 

อาจารย์ ยศยา อัยศิริ
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail yossaya@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 026495000 ext. 16304-5
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/11/personal/files/cv0005.pdf
Copyright 2018 by Srinakharinwirot University